Thứ Hai, Tháng Chín 21, 2020

Kỹ thuật Scale In (vào lệnh từng phần) và Scale Out (cắt lệnh từng phần)

0%

Câu 1 : Kỹ thuật scaling/scale (kỹ thuật từng phần) có nghĩa là gì?

Chính Xác! Sai!

Kỹ thuật Scaling là việc thêm hoặc bớt các đơn vị khỏi giao dịch mở mà ban đầu bạn đã thực hiện

Câu 2 : Điều nào sau đây KHÔNG phải là một lợi ích của Kỹ thuật Scaling?

Chính Xác! Sai!

Hạn chế lớn của Kỹ thuật Scaling là khi bạn gia tăng khối lượng giao dịch, rủi ro tổng thể cũng sẽ tăng theo. Hãy nhớ rằng, các nhà giao dịch cần là "nhà quản lý rủi ro" trước đã, và nếu việc này được thực hiện không chính xác thì kỹ thuật vào lệnh từng phần có thể quét sạch tài khoản của bạn!

Câu 3 : Đáp an nào sau đây KHÔNG phải là một nhược điểm của Kỹ thuật Scaling?

Chính Xác! Sai!

Hạn chế lớn của Kỹ thuật Scaling là khi bạn gia tăng khối lượng giao dịch, rủi ro tổng thể cũng sẽ tăng theo. Một nhược điểm khác của kỹ thuật này đó là lợi nhuận tiềm năng tối đa cũng giảm xuống.

Câu 4 : Khi bạn "cắt lệnh từng phần", bạn đang...

Chính Xác! Sai!

Kỹ thuật cắt lệnh từng phần có lợi ích rõ ràng là giảm rủi ro khi bạn đang giảm tiếp xúc với thị trường, dù bạn đang giao dịch thắng hay thua.

Câu 5 : Nếu bạn mua một lô tiêu chuẩn cửa cặp EUR/USD ở mức 1.3400 và ba lô tiêu chuẩn ở mức 1.3200, mức giá vào lệnh trung bình của bạn là bao nhiêu?

Chính Xác! Sai!

Để xác định giá vào lệnh (gia nhập) trung bình, bạn cần nhân số đơn vị với giá (1 x 1.3400 và 3 x 1.3200) và tính tổng của chúng (1.3400 + 3.96), sau đó chia tổng này cho tổng số đơn vị (5.3 / 4).

Câu 6 : Hãy làm một ví dụ khác nhé. Giá vào lệnh trung bình của bạn là bao nhiêu nếu bạn mua 10.000 đơn vị EUR/USD ở mức 1.3200, 1.3300 và 1.3350?

Chính Xác! Sai!

Để xác định giá vào lệnh trung bình, bạn nhân số đơn vị với giá (10.000 x 1.3200, 10.000 x 1.3300 và 10.000 x 1.3350), tính tổng của chúng (13.200 + 13.300 + 13.350), sau đó chia tổng này cho tổng số đơn vị (39.850 / 30.000).

Câu 7 : Khi nào bạn nên mở rộng kích thước đối với một giao dịch đang thua lỗ?

Chính Xác! Sai!

Chỉ nên mở rộng kích thước đối với một giao dịch đang thua lỗ khi bạn đã xác định kế hoạch giao dịch từ trước và hành động mở rộng kích thước giao dịch này không vượt khỏi vùng chấp nhận rủi ro của bạn

Câu 8 : Đúng hay Sai: Khi mở rộng giao dịch đang thua lỗ, tốt nhất chúng ta không nên sử dụng các điểm dừng để có thể vào lệnh bất kỳ lúc nào.

Chính Xác! Sai!

Nếu bạn mở rộng các giao dịch đang thắng lợi, hãy luôn điều chỉnh các điểm dừng của bạn để kiểm soát rủi ro xuất hiện thêm khi mở rộng giao dịch.

Câu 9 : Kỹ thuật vào lệnh từng phần đối với các giao dịch đang thắng lợi sẽ mang đến hiệu quả tốt nhất trong điều kiện thị trường nào?

Chính Xác! Sai!

Kỹ thuật vào lệnh từng phần đối với các giao dịch đang thắng lợi sẽ mang đến hiệu quả tốt nhất trong điều kiện thị trường có xu hướng rõ ràng.

Câu 10 : Kỹ thuật cắt lệnh từng phần hoạt động tốt nhất trong điều kiện thị trường nào?

Chính Xác! Sai!

Kỹ thuật cắt lệnh từng phần hoạt động tốt nhất trong điều kiện thị trường biến động trong phạm vi nhất định.

Kỹ thuật Scale In (vào lệnh từng phần) và Scale Out (cắt lệnh từng phần)
Kết Quả
Kết quả chưa đạt yêu cầu, vui lòng tìm hiểu thêm
Kết Quả
Bạn đã có đủ kiến thức để tham gia thị trường Forex , hãy đăng kì tài khoản ngay để bắt đầu tham gia

Chia sẻ kết quả của bạn :

Bài Sau

Đăng Kí Nhận Tin Forex Độc Quyền

Đăng nhập tài khoản của bạn dưới đây

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.