Thứ Bảy, Tháng Chín 26, 2020

Các hình thái/mô hình biểu đồ quan trọng

0%

Câu 1 : Mô hình biểu đồ báo hiệu rằng xu hướng đang diễn ra có thể sẽ tiếp diễn sẽ được gọi là gì?

Chính Xác! Sai!

Câu 2 : Khi xét về các mô hình biểu đồ thì "Song phương" có nghĩa là gì?

Chính Xác! Sai!

Câu 3 : Cứ khi nào giá vượt lên trên một mô hình chữ nhật tăng giá, biến động tăng giá này thường là...

Chính Xác! Sai!

Câu 4 : Mô hình biểu đồ nào được hình thành khi giá ổn định trong một vùng hình hộp sau khi xu hướng giảm diễn ra? (Cho thấy rằng người bán có thể cần tạm dừng và lấy hơi trước khi kéo tỷ giá của cặp tiền tệ này xuống thấp hơn nữa.)