Cấu trúc thị trường ngoại hối

Trong cuộc khảo sát mới nhất của Ngân hàng Trung ương Triennial, trung bình khoản 5,1 nghìn tỷ đô la được giao dịch trên thị trường tiền tệ vào tháng 4 năm 2016, giảm từ 5,4 nghìn tỷ đô la vào năm 2013.

Để hiểu rõ hơn về cấu trúc và quy mô của thị trường ngoại hối là gì, việc xem xét sự phân chia cấu trúc của các thành phần tham gia là gì!

Có ba loại chính

  • Các tổ chức tài chính chiếm 51% tổng khối lượng giao dịch.
  • Nhà giao dịch cá nhân chiếm 42%.
  • Khách hàng vãng lai

Theo khảo sát của BIS:

Các nhà giao dịch chủ yếu là các ngân hàng thương mại và đầu tư lớn, công ty chứng khoán tham gia vào thị trường liên ngân hàng hoặc có một vài doanh nghiệp hoạt động theo dạng các khách hàng lớn. Chẳng hạn như các công ty doanh nghiệp lớn, chính phủ và các tổ chức tài chính. Nói cách khác, các nhà giao dịch là các tổ chức tích cực mua bán tiền tệ và các công cụ phái sinh OTC cho cả tài khoản của chính họ và để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Trong 10 năm qua, ranh giới giữa ngân hàng đầu tư và ngân hàng thương mại đã bị mờ dần. Citibank và JP Morgan Chase được coi là ngân hàng đầu tư, mặc dù thực tế, họ vẫn được xem là ngân hàng thương mại (họ nhận tiền gửi và cho vay). Goldman Sachs và Morgan Stanley cũng là những ngân hàng đầu tư, mặc dù trong cuộc khủng hoảng tài chính ở Mỹ, họ được xem là các quỹ phòng hộ.

thi-truong-ngoai-hoi

Các tổ chức tài chính khác là tất cả các tổ chức tài chính với quy mô nhỏ như: ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư, công ty chứng khoán, quỹ tương hỗ, quỹ hưu trí, quỹ phòng hộ, quỹ tiền tệ, quỹ thị trường tiền tệ, xây dựng xã hội, công ty cho thuê, công ty bảo hiểm, công ty tài chính khác và ngân hàng trung ương.

Ngoài ra còn các tổ chức tài chính với quy mô lớn. Danh mục này bao gồm các công ty thương mại đầu tư, quỹ phòng hộ, quỹ đầu cơ. Các nhà đầu cơ lớn như Soros hay Bridgewater cũng ở trong nhóm này.

Các tổ chức tài chính gồm các các ngân hàng trung ương toàn cầu (Cục dự trữ liên bang, Ngân hàng trung ương châu Âu, Ngân hàng Anh, v.v.), các quỹ tài sản có chủ quyền (Cơ quan đầu tư Abu Dhabi, Tập đoàn đầu tư Trung Quốc, SAMA nắm giữ nước ngoài, v.v.), các tổ chức tài chính quốc tế thuộc các lĩnh vực công (như BIS, Quỹ tiền tệ quốc tế), ngân hàng phát triển (Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á, Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Châu Âu, v.v.) và các cơ quan.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đó cũng là một nhóm khác cho tất cả các đơn vị, tổ chức tài chính còn lại.

Một trong những bất ngờ lớn trong cuộc khảo sát BIS năm 2013 là một bước tiến lớn trong danh sách các đối tượng gia vào thị trường.

Trong khảo sát năm 2010, các đơn vị, tổ chức tài chính lần đầu tiên đã vượt mặt khối Ngân Hàng lớn khi chiếm tỉ trọng chính trong khảo sát ba năm một lần. Giao dịch với nhóm khách hàng này đã tăng 48% lên 2,8 nghìn tỷ đô la trong năm 2013, tăng từ 1,9 nghìn tỷ đô la vào năm 2010.

Khách hàng phi tài chính là: Các công ty và tổ chức chính phủ phi tài chính. Cũng có thể bao gồm các cá nhân, người trực tiếp giao dịch với các nhà giao dịch cho mục đích đầu tư, hoặc giao dịch trên các sàn giao dịch trực tuyến.

Giao dịch tiền tệ tiếp tục tập trung ở một số trung tâm tài chính toàn cầu, BIS báo cáo:

Vào tháng 4 năm 2016, khối lượng giao dịch tại 5 quốc gia – Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Singapore, Hồng Kông SAR và Nhật Bản – chiếm khoảng 77% khối lượng giao dịch ngoại hối, tăng từ 75% vào tháng 4 năm 2013 và 71% vào tháng 4 năm 2010.

Các ngân hàng trung ương toàn cầu và các quỹ đầu tư là những đối tượng thường xuyên giao dịch nhất trên thị trường. Một ngân hàng trung ương có thể tham gia vào thị trường ngoại hối khi đồng nội tệ trở nên quá yếu hoặc quá mạnh nhằm tìm kiếm lợi nhuận hoặc điều chỉnh tỉ giá. Một quỹ đầu tư giao dịch tiền tệ phục vụ nhu cầu đầu tư hoặc đầu cơ.

Bài viết khác

Đăng nhập tài khoản của bạn dưới đây

Điền vào các biểu mẫu dưới đây để đăng ký

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.