Các loại lệnh đặt trong giao dịch Forex

Một số cố vấn giao dịch Forex sẽ nói với bạn rằng, tốt nhất là luôn tuân theo cách tiếp cận KISS ( Keep It Simple Stupid). Điều này có nghĩa là bạn sẽ luôn đặt lệnh mua tại thị trường khi giá tăng và đặt lệnh bán tại thị trường khi giá giảm. Đây được gọi là lệnh thị trường, và để chắc chắn, đó là cách dễ nhất để đặt lệnh.

Vấn đề với lệnh thị trường là cùng lúc bạn mở một lệnh để giao dịch, bạn nên đặt các lệnh dự phòng để đóng giao dịch như là lệnh chốt lời hoặc lệnh dừng lỗ. Trừ khi bạn có thể ngồi trước màn hình mọi lúc, nhưng điều đó là vô cùng tẻ nhạt và tốn thời gian.

Các loại lệnh đặt trong giao dịch Forex
Các loại lệnh thị trường

Lệnh thị trường

Như đã lưu ý ở trên, lệnh thị trường là lệnh mà bạn đặt chỉ bằng một cú nhấp chuột và có thể sẽ không thể chốt được giá vào lệnh chính xác như bạn nhìn thấy hai giây trước trên màn hình. Đối với việc đặt lệnh thị trường, trường hợp trượt giá nhỏ như thế này là hoàn toàn bình thường và bạn không cần quan tâm đến nó.

Tại sao trượt giá được coi là một sự tiêu cực? Có hai lý do: thị trường đã đi theo hướng bạn muốn và lợi thế của các nhà giao dịch là được phép mua và bán cùng lúc. Lý do còn lại, trượt giá xảy ra khi thị trường đang có biến động mạnh và nhà môi giới dựa vào đó để điều chỉnh giá, nhằm lấy thêm một pip hoặc một phần nhỏ của pip.

Lệnh giới hạn

Lệnh giới hạn là một lệnh mà bạn sẽ xác định trước mức giá thị trường ở tương lai, để mua ở một mức giá thấp hơn hoặc bán ở một mức giá cao hơn. Giao dịch sẽ được mở khi giá thị trường đạt đến mức mà bạn đã đặt lệnh trước đó. Điều này sẽ giúp bạn loại bỏ được tình trạng trượt giá xảy ra. Tuy nhiên, nếu thị trường khộng thể đạt được mức giá đó thì lệnh sẽ mãi mãi nằm ở trạng thái chờ.

Các nhà giao dịch thường sử dụng dạng lệnh này khi thị trường đang có biến động mạnh hoặc nó đang đi theo một xu hướng.

Lệnh giới hạn gồm 2 dạng:

  • Buy Limit (Mua ở mức giá thấp hơn giá thị trường hiện tại)
  • Sell limit (Bán ở mức giá cao hơn giá thị trường hiện tại)

Cac Lenh Trong Forex Sell Buy Limit

Lệnh dừng

Cũng giống như lệnh giới hạn nhưng ngược lại, lệnh dừng cho phép bạn chờ mua ở mức giá thấp hơn giá thị trường hoặc chờ bán ở mức giá cao hơn giá thị trường

  • Buy Stop (Mua ở mức giá cao hơn giá thị trường hiện tại): Được sử dụng khi khách hàng kỳ vọng rằng giá của sản phẩm sẽ đạt được một mức họ mong muốn và tiếp tục tăng
  • Sell Stop (Bán ở mức giá thấp hơn giá thị trường hiện tại): Nếu khách hàng dự đoán xu hướng giá thị trường sẽ chạm một mức nhất định và tiếp tục giảm, họ sẽ đặt Sell Stop.

Lệnh dừng giới hạn

Không phải mọi nhà môi giới cung cấp lệnh dừng giới hạn. Đây là sự kết hợp của lệnh dừng và lệnh giới hạn, có thể trở thành một công cụ có giá trị. Đầu tiên, khi điểm dừng được đáp ứng và vượt quá, lệnh sẽ chuyển thành lệnh giới hạn. Khi lệnh giới hạn được đáp ứng, nó biến thành một lệnh thị trường.

  • Buy Stop Limit: Nó là sự kết hợp hai loại đầu tiên đại diện cho lệnh dừng để đặt lệnh “buy limit”. Ngay sau khi giá Ask trong tương lai đạt đến giá trị được chỉ định trong lệnh này, một lệnh Giới hạn mua sẽ được đặt ở mức được chỉ định trong lệnh. Đồng thời mức giá hiện tại thấp hơn giá phải đạt được để đặt lệnh chờ xử lý.
  • Sell Stop Limit: Đây là một loại lệnh dừng để đặt lệnh “sell limit”. Ngay sau khi giá Bid trong tương lai đạt đến giá trị được chỉ định trong lệnh này, một lệnh Giới hạn bán sẽ được đặt ở giá được chỉ định trong lệnh. Đồng thời, mức giá hiện tại cao hơn mức phải đạt được để đặt lệnh chờ xử lý và giá của lệnh chờ xử lý cao hơn mức đặt vị thế.

Sell Stop Loss Buy Stop Loss

Lệnh dừng lỗ

Tất cả các nhà môi giới cung cấp một lệnh dừng lỗ. Về mặt kỹ thuật, lệnh dừng có thể được sử dụng để ngăn chặn thua lỗ.

Điểm dừng là một tập hợp con của điểm dừng thường xuyên. Theo quy định, nhà giao dịch sẽ điều chỉnh điểm dừng định kỳ để nắm bắt phần tăng dần của một động thái khi giá đang đi theo cách của anh ta. Điều rất quan trọng đối với một điểm dừng (tự động hoặc thủ công) chỉ di chuyển theo hướng lợi nhuận tích cực.

Lệnh OCO

Lệnh OCO thực tế là kết hợp của một lệnh dừng (stop order) và một lệnh giới hạn (limit order) trong các phần mềm giao dịch tự động. Một khi giá đạt đến mức dừng hay mức giới hạn thì lệnh được thực hiện và lệnh còn lại sẽ tự động bị hủy.

Không phải tất cả các nhà môi giới cung cấp các lệnh OCO, nhưng chúng có thể hữu ích khi bạn biết một sự thay đổi giá đang đến nhưng bạn không chắc chắn theo hướng nào.

Nếu bạn đang sử dụng lệnh dừng, bạn thường chỉ định rằng nếu đáp ứng mức thấp hơn, bạn là người bán ở cấp đó và lệnh dừng còn lại sẽ tự động bị hủy.

Nếu bạn đang giao dịch theo kế hoạch có điểm dừng và mục tiêu cụ thể, bạn cần tìm một nhà môi giới cho phép bạn đặt cả hai lệnh là lệnh dừng hoặc giới hạn lệnh và OCO.

Lệnh đáo hạn

Ngoại trừ các lệnh OCO, lệnh đáo hạn có thể là tốt cho đến khi bị hủy bỏ hoặc chúng có thể tốt trong một khoảng thời gian. Ví dụ: chỉ cho phiên giao dịch hiện tại hoặc cho đến một ngày cụ thể.

Lenh Dao Han Trong Giao Dich Forex

Bạn cần xác nhận từ nhà môi giới của mình, lệnh đáo hạn mà họ đang áp dụng. Hầu hết các nhà môi giới sẽ sử dụng tốt cho đến khi bị hủy, nhưng bạn nên xác minh chính sách. Hãy nói rằng bạn đặt điểm dừng ở mức 1.6000 khi mua GBP/USD ở mức 1.6100 trong phiên giao dịch châu Á.

Vài ngày trôi qua. Điểm dừng bị tấn công hai ngày sau đó trong phiên giao dịch tại Châu Âu, nhưng nhà môi giới không thực hiện thay mặt bạn vì điểm dừng của bạn đã hết hạn theo quy trình vận hành của nhà môi giới này vào cuối phiên mà bạn đã đặt.

Xem thêm: https://forex.com.vn/kien-thuc-forex-can-ban/

Bài viết khác

Đăng nhập tài khoản của bạn dưới đây

Điền vào các biểu mẫu dưới đây để đăng ký

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.