Demo Account

MỞ TÀI KHOẢN DEMO

Khám phá nền tảng giao dịch của chúng tôi.

Chúng tôi cung cấp một loạt các công nghệ giao dịch mạnh mẽ , chúng cho phép bạn truy cập trực tiếp đến những ngân hàng, ECN và thị trường giao dịch.

Mở một tài khoản miễn phí Demo $100,000 và kiểm tra xem có bất kỳ giới hạn nào trên nền tảng giao dịch mà chúng tôi cung cấp tại các thị trường Forex, MetalsCFDs.

[4k_icon icon=”wb-form” icon_color=”rgba(255,255,255,0.7)” shape=”circle” shape_color=”#0e5d63″ shape_size=”100″ margin=”80″]
[rd_cf7 animation=”rda_fadeInRight” text_color=”#0c0c0c” place_holder=”#0a0a0a” font_weight=”bold” b_color=”#303030″ bg_color=”#191919″ button_color=”#eeee22″ button_text_color=”#161616″ button_hover_color=”#161616″ btn=”big” id=”108″]

Đăng nhập tài khoản của bạn dưới đây

Điền vào các biểu mẫu dưới đây để đăng ký

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.